Executive coach en internationaal trainer David Pezaro en psycholoog Anne-Marie Kayser zijn in 2015 ToekomstNavigatie gestart door het bundelen van hun zakelijke en intermenselijke expertise.

Hun missie is om zo duidelijk mogelijk en zonder omwegen helderheid te scheppen in de verhoudingen op de werkvloer die verantwoordelijk zijn voor succes of falen. De centrale vraag die zij elkaar stelden: wat houdt mensen tegen om succesvol te zijn?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben zij de afgelopen jaren de modernste internationaal gevalideerde testen ingekocht en samengebundeld. Het resultaat geeft glasheldere rapportages en concrete toekomstgerichte mogelijkheden.

Het is dé basis om leidinggevenden zonder terughoudendheid te kunnen ondersteunen in hun vakgebied.

Pezaro en Kayser stellen dat de werkelijke kern voor succes en geluk op de werkvloer in handen is van goed leiderschap.


Gedurende de jaren is er een enthousiaste en dynamische samenwerking ontstaan met experts uit verscheidende vakgebieden.

Professor dr. Eus van Someren is hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut en hoogleraar integratieve neurofysiologie aan de VU. Zijn wetenschappelijke ondersteuning is voor ons van wezenlijk belang.

Marije van Sichem MSc is een ervaren manager in de supervisie van veranderprocessen. Zij ondersteunt u en uw organisatie om in nauwe samenwerking het beoogde resultaat vorm te geven. Haar specialismen liggen op het gebied van werkprocessen, werkhouding en de personele samenstelling en vitaliteit. Focus op optimaal vrouwelijk leiderschap i.s.m. ToekomstNavigatie.

Trainingsacteur Hugo Meijs ondersteunt professionals die meer regie willen over hun performance. Hij is door zijn ervaring in staat om snel en succesvol te werken. Hugo is ethisch, maar schroomt niet de grens op te zoeken.